News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی آبرنگ با عنوان گام رنگی
نمایش آثار محمدرضا امانی در نگارخانه آتشزاد
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی گل آرا قلی پور با عنوان " آرایه های ناشکفته "
نمایش آثار گل آرا قلی پور در نگارخانه آتشزاد
News 7 years ago
نمایشگاه پرتره هایی از هنرمندان سینمای معاصر ایران با عنوان
نمایشگاهی از آثار نقاشی های احمد شولی و افشین بیاناتی در نگارخانه آتشزاد
News 7 years ago
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب با عنوان "نقش و کلام"
نمایش آثار بزرگان معاصر خوشنویسی و تذهیب با عنوان "نقش و کلام" در نگارخانه آتشزاد
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی نگین رضوانی با عنوان " نگاه ... "
مجموعه ای از نقاشی های آبستره نگین رضوانی با عنوان " نگاه ... " در نگارخانه آتشزاد در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد .
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی واقعیت های رویایی
نمایش آثار نقاشی های آبرنگ محمدرضا آتشزاد در نگارخانه آتشزاد
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی "سکوت درون"
مجموعه نقاشی های مریم نشیبا در نگارخانه آتشزاد