Posts
نمایشگاه نقاشی واقعیت های رویایی

نمایشگاه نقاشی واقعیت های رویایی

نگارخانه آتشزاد,محمدرضا آتشزاد,نمایشگاه نقاشی
نمایش آثار نقاشی های آبرنگ محمدرضا آتشزاد در نگارخانه آتشزاد

این نمایشگاه روز جمعه 9 مهرماه ازساعت 17 الی 21 در نگارخانه آتشزاد واقع در خیابان شهید عباسپور(توانیر)شمالی، بعد از پل همت، نرسیده به میدان ونک، شماره23 افتتاح می شود و تا 18 مهرماه ادامه دارد .نگارخانه آتشزاد روزهای شنبه تعطیل می باشد.

نمایشگاه نقاشی آبرنگ واقعیت های رویایی

.....واقعیت های آشکار و ناپیدا ، همواره در ذهن سیال و آرامم ، رویاگونه و خیال انگیز شکل می گیرند ؛ هر آنچه در محیط پیرامون مرا احاطه کرده ، از نور و سایه روشن ها ، ترنم و لطافت گلها ، زیبایی سبزه زاران ، نیلگون آبی دریا ، تلاش و پویایی انسانها ، همه و همه ، برایم بهانه ای برای ثبت لحظه های شتابان زندگی و در ترکیبی از نقش و رنگ بوده ، تا بتوانم آنها را آنگونه که می پندارم و احساس می کنم ، در قالب نقاشی های آبرنگ ارائه کنم.

در اغلب آثارم نیز صرفا در پی بازتاب رویا گونه آنچه اشاره شد ، نبوده ام، بلکه در واپسین مراحل انتخاب یک سوژه ، و در اجرا ، آنچه را که خود هم می خواهم ، بدان می افزایم ، تا خود مجالی برای بیان همان احساس و برداشت باشد .

آنگاه تلاش می کنم وادی واقعیت را به افق های رمز آلود و خیال انگیز رویا هایم بکشانم و انعکاسی از حس و ادراک را در جای جای آثارم نشان دهم .

اما برای بسیاری ممکن است این سوال همیشه مطرح بوده باشد که به راستی مرز بین واقعیت و رویا چیست و راز در نوردیدن آن کدام است ؟

بایستی اذعان کنم همواره تعریف حسی و ملموسی از همپوشی ، بسا یگانگی این دو داشته  و بر آن بوده ام در سوژه هایی دلنشین واغلب آرام ، دریچه ای از دنیای ذهنی خود را نیز در آثارم به روی مخاطبین بگشایم و آنها را به واقعیت های افسونگر و پر جاذبه زندگی رهنمون شوم ؛ واقعیت هایی که جز به زیبایی ، لطافت و رویا راهی ندارند!

 محمدرضا آتشزاد

 

                                                                                                    محمد رضا آتشـزاد

                                                                                                    تهران، مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج  

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments