Posts
نمایشگاه نقاشی گل آرا قلی پور با عنوان " آرایه های ناشکفته "

نمایشگاه نقاشی گل آرا قلی پور با عنوان " آرایه های ناشکفته "

نمایشگاه نقاشی , گل آرا قلی پور , نگارخانه آتشزاد
نمایش آثار گل آرا قلی پور در نگارخانه آتشزاد

این نمایشگاه از جمعه 1 بهمن ماه از ساعت 17 الی 21 در نگارخانه آتشزاد واقع در تهران، خیابان شهید عباسپور ( توانیر ) شمالی، بعد از پل همت، نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه هومان، شماره ۲۳ افتتاح می شود و تا 11 بهمن ماه دایر خواهد بود.

 بازدید برای عموم از ۳ تا ۱۱ بهمن ماه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

نگارخانه شنبه ها تعطیل اســـــت.

 

نمایشگاه نقاشی گل آرا قلی پور با عنوان

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments