News 7 years ago
گفتگو با علی گنجی در نمایشگاه ایرانشهر
در این مصاحبه علی گنجی در رابطه با هنر خطنقاشی می گوید .
News 7 years ago
گفتگو با " غلام رضا نامی " در نمایشگاه ایرانشهر
غلام رضا نامی هنرمند خوب کشورمان طی گزارشی از نمایشگاه مجازی "ایرانشهر" که به همت گروه هنری آرتیبیشن برگزار شده است، می گوید.
News 7 years ago
گفتگو با "بابک اطمینانی" در نمایشگاه ایرانشهر
بابک اطمینانی هنرمند خوب کشورمان طی گزارشی از نمایشگاه مجازی "ایرانشهر" که به همت گروه هنری آرتیبیشن برگزار شده است، می گوید.