انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

انتشار مقالات هنری شما

نمایشگاه واکاوی,گالری آرتیبیشن,
نمایشگاه کالکشن آثار کوچک
نمایشگاه آبرنگ, نمایشگاه جلفای نو, گالری آرتیبیشن,
کلکسیونر هشت, هشتمین کلکسیونر, گالری آرتیبیشن
انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

تازه های گزارش تصویری

تازه های مقالات هنری

فعالیت جمعی و رفتار گروهی  گالری داران در فضای فرهنگی ایران، انزوا یا اجتماع؟

در: هنرمندان هنر مدرن 55 نظر

هنرهای تجسمی بیش از هر هنر دیگری نیازمند به تجمیع هنرمندان، گالری‌داران، منتقدان و مخاطبانشان دارد تا تاثیر و تاثر اجتماعی بیشتری برهم نهند. اما بیش از هر چیز مکانسیم دفاعی به‌کاررفته در بین گالر‌ی‌داران که با ازدیاد روزبه‌روزشان نیز پررنگ‌تر شده است، باعث شده پویایی فضای هنری کاهش پیدا کند و جایگاه هویت‌ساز پیشین آنها خدشه‌دار شود. مشاهده بیشتر