نمایشگاه کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن

افتتاح پنجمین نمایشگاه کلکسیونر

انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

انتشار مقالات هنری شما

نمایشگاه کادر 50 در گالری آرتیبیشن , نمایشگاه آثار 50 در 50 در گالری آرتیبیشن
اسلایدر پوستر نمایشگاه سمیرا دریا و میثم نژاد رسولی
ویدیو نشسیت آیدین آغداشلو در گالری آرتیبیشن
نمایشگاه کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن
فراخوان چهارمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

تازه های گزارش تصویری

تازه های مقالات هنری

فعالیت جمعی و رفتار گروهی  گالری داران در فضای فرهنگی ایران، انزوا یا اجتماع؟

در: هنرمندان هنر مدرن 0 نظر

هنرهای تجسمی بیش از هر هنر دیگری نیازمند به تجمیع هنرمندان، گالری‌داران، منتقدان و مخاطبانشان دارد تا تاثیر و تاثر اجتماعی بیشتری برهم نهند. اما بیش از هر چیز مکانسیم دفاعی به‌کاررفته در بین گالر‌ی‌داران که با ازدیاد روزبه‌روزشان نیز پررنگ‌تر شده است، باعث شده پویایی فضای هنری کاهش پیدا کند و جایگاه هویت‌ساز پیشین آنها خدشه‌دار شود. مشاهده بیشتر