انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

انتشار مقالات هنری شما

حراج تهران
پرویز کلانتری
امیر احمد فلسفی
علی شیرازی
نحوه فروش آثار در اینستاگرام , فروش آثار در اینستا
حراج باران
انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری
میرعماد

تازه های گزارش تصویری

تازه های هنرگرمی

تحلیل اقتصادی دوره هشتم حراج تهران

در: بازار هنر حراج حراج تهران 0 نظر

حراج تهران در بازه‌ای که آشفتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بازار هنر را دچار رکود کرده بود، توانست در این دوره نیز موفق عمل کند. بازۀ سنی هنرمندان این دورۀ از حراج از 1310 آغاز می‌شد. جوانترین هنرمند این دوره نیز امین منتظری متولد 1371 بود که اثرش برای اولین بار در حراج تهران شرکت داشت. مشاهده بیشتر