مطالب
پایان سفید رنگ‌ها

پایان سفید رنگ‌ها

می‌توان اثر پیش رو را به عنوان نمادی از تمام مسیر حرفه‌ای و آثار محمدعلی ترقی‌جاه در نظر گرفت، زیرا هر چه از عناصر، تکنیک و رنگ‌های ترقی‌جاه می‌خواهیم در این نقاشی بر بوم می‌بینیم. هنرمند هر آنچه از هنر، جهان‌بینی و فرهنگ خود دریافته را با همان بی‌وزنی اسب‌ها و خروس‌ها در بین صورتک‌هایی عیان و غیرعیان بروز داده است. 

می‌توان اثر پیش رو را به عنوان نمادی از تمام مسیر حرفه‌ای و آثار محمدعلی ترقی‌جاه در نظر گرفت، زیرا هر چه از عناصر، تکنیک و رنگ‌های ترقی‌جاه می‌خواهیم در این نقاشی بر بوم می‌بینیم. هنرمند هر آنچه از هنر، جهان‌بینی و فرهنگ خود دریافته را با همان بی‌وزنی اسب‌ها و خروس‌ها در بین صورتک‌هایی عیان و غیرعیان بروز داده است. همچنین با رنگ‌های شفاف و نوشته‌های فارسی مخاطب ایرانی را در تماشای اثر به تامل و صبر وامی‌دارد. این اثر در نهایت در گذر از همهمه‌ی مطلوب رنگ‌ها به سفیدی می‌رسد و بار معنایی و عرفانی رایج در نقاشی‌های ترقی‌جاه را یادآور می‌شود.
براساس آنچه در سایت آرتچارت ارائه شده، گران‌ترین آثار محمدعلی ترقی‌جاه در اکثر حراج‌های نیمه‌ی دهه‌ 90 تا 1402با رنگ‌ها و ترکیب‌بندی شبیه به این اثر منتخب خریداران بوده‌ است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد