مطالب
همنشینی سخت و آسان

همنشینی سخت و آسان

آثار سیدعلی میرفتاح در مجموعه‌ی اخیرش با عنوان «کرگدن‌ها گاهی تنها سفر نمی‌کنند» با تکرار عناصری از میان حیوانات و به طور خاص کرگدن، فیل و پرندگان در گالری ارتیبیشن روی دیوار رفته است. 

فیل‌ها نیز همچون کرگدن‌ها نمادی از مقاومت هستند اما در عین حال به دلیل فرمی که دارند با لطافتی در اذهان تداعی می‌شوند و همنشینی پرندگان براین پوست سخت و خاکستری را به ترکیبی مطلوب بدل می‌کنند.در این همنشینی تضادی از ابعاد عناصر و هویت سخت و آسان میان آن‌ها رقم خورده که جهانی غیرقابل پیش‌بینی و برخلاف انتظار را تصویر می‌کند.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد