خبر 7 سال پیش
جشنواره بین‌المللی "دسترسی محدود هفت" با همکاری گالری آران، عمارت روبرو و سفارت لهستان در ایران برگزار می‌شود.
"دسترسی محدود هفت" جشنواره‌ بین‌المللی برای تصویر متحرک، صدا و اجرا هجدهم فروردین تا بیست و سه فروردین نود و سه برگزار خواهد شد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان هما امامی با عنوان "حیات باغ" در گالری آران
گالری آران از تاریخ 29 بهمن تا 16 اسفند 95 میزبان آثار هما امامی با عنوان حیات باغ خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی به نفع موسسه حیاث وحش میراث پارسیان
نمایش آثار امیر حسین اخوان در گالری آران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی "اَسرارُالنِسیان"
نمایش آثار امیر نصر کم گویان در گالری آران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی نقاشی مریم فرزادیان با عنوان" سونات سرد "
نمایش آثار مریم فرزادیان در گالری آران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی چیدمان بهار صمدی با عنوان" نا- در جایی "
نمایش آثار بهار صمدی در گالری آران
خبر 7 سال پیش
برگزاری نمایشگاه هومن مهدی زاده جعفری با عنوان تعلیق
نمایش آثار هومن مهدی زاده جعفری در گالری آران
خبر 7 سال پیش
˝نامرئی و نامعین˝؛ نمایشگاه انفرادی ناصر بخشی در پروژه های آران
˝نامرئی و نامعین˝؛ عنوان نمایشگاه انفرادی ناصر بخشی در پروژه های آران می باشد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکس پرده اول؛ یاد
نمایش آثار علی یار راستی در گالری آران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی روایت سوم
نمایش نقاشی های اله یار نجفی در گالری آران