مطالب
نمایشگاه نقاشی روایت سوم

نمایشگاه نقاشی روایت سوم

روایت سوم ,نمایشگاه نقاشی,الهیار نجفی ,گالری آران
نمایش نقاشی های اله یار نجفی در گالری آران

روایت سوم

تصاویر دو بعد و نیمی که دستفروشها دارند هر کدام همانند پنجرهایی رو به دنیایی دیگر هستند که داستان جهانی متفاوت را روایت می کنند، جدا از دنیایی که ما در آن ایستاده ایم. پنجره های کوچکی که تنها قسمتی از قصه را روایت میکنند؛ کنار هم که قرارشان می دهی تصویر بزرگتر میشود و داستان گویاتر. فضای بزرگتری پدید می آید که تصور کردن موقعیتی که زمان و شخصیتهای داستان می تواند در آن اتفاق افتاده باشد، را امکان پذیر می سازد. موقعیت و زمانی نو ساخته میشود تا نقشی از جنس خیال پدیدار گردد. داستانهایی دو بعدی در فضایی دوبعد و نیمی با رنگ و لعابی دور از واقعیت.

فضای دوبعدونیمی صحنه تاثیری متقابل بر بیننده دارد، چنان که او گاهی مجبور به حرکت میشود تا فضای کامل داستان را ببیند و حتی نقشی فعالانه در تکمیل داستان ایفا نمای
داستانهایی که لایه لایه و بهلول وار، فضای تازه و موقعیت جدیدی را که به آن متکی هستند به رخ میکشند و با زبان استعاره به عدم هم ذات بودن داستان و مکان اتفاق آن، اشاره می کنند.

در حقیقت اساس کار بر مبنای بداهه سازی است؛ اغراق در جدا سازی نقش از زمینه و قابل تمیز بودن این دو. مخاطب همزمان با دو گونه مختلف از تصاویری که در کنار هم قرار می گیرند، روبرو میشود که این دو هر کدام به تنهایی تعریفی جدا دارند و نیز تحلیلی دیگر. تماشاگر از واقعیت دور میشود و در واقع روایتی جدید ظاهر میشود. که بعد دیگری است و هرگز روایت اصلی را بطور تمام نمی پوشاند. نهایتا" مجموعه تمامی این عناصر دریک همزمانی روایت سومی را شکل می دهند.

اله یار نجفی

نمایشگاه نقاشی روایت سوم

شما هنردوستان عزیز می توانید برای تاشای این آثار از تاریخ 26 شهریور الی 12 مهر ماه به گالری آران واقع در خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک 5 مراجعه نمایید .

 

نمایشگاه نقاشی روایت سوم

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد