مطالب
نمایشگاه نقاشی "اَسرارُالنِسیان"

نمایشگاه نقاشی "اَسرارُالنِسیان"

امیر نصر کم گویان, نمایشگاه نقاشی , گالری آران, اَسرارُالنِسیان
نمایش آثار امیر نصر کم گویان در گالری آران

برگرفته از متن کاتالوگ توسط بهرنگ صمدزادگان
آثار امیرنصر به رغم پیچیدگی و درهم تنیدگی عناصر تصویری، همچون مصور سازیهای علمی در پی تشریح و تنویر است. از دل اغتشاش و سرهم سازی تصاویر، او راه خلوص را در جریانی خلاف ساختار طی میکند. در فرآیند تولید صنعتی، رسیدن به خلوص ماده را میجوید. در درهم پیچیدگی موتیفهای مکانیکی، طبیعی و تخیلی‌.اش، او حرکتی را درجهت مخالف برای رسیدن به بُن و ریشه‌.های طبیعی شکل میدهد و می‌.آزماید. حرکت از سمت مکانیسم یکپارچه، هماهنگ و منظم صنعتی به سمت ارگانیسم چند پاره، غیرهماهنگ و نامنظم طبیعی. در شیوه‌.ی او تصویر و فرآیند تولید آن به یک اندازه ارزش دارند. در واقع آنچه دیده میشود نه همه‌.ی مقصود او که نیمی از آن و در واقع ردّی از آن است.

نمایشگاه نقاشی


امیرنصر در آثارش به رغم جذابیت و اغواگری جالب توجه و پیچیدگیهای تصویری، کشف یا انتقال پیامی معین و قاطع را به عنوان هدف نشانه نمیرود. بلکه راهی پر پیچ و خم برای سفر به درون، فراموشی برای یادآوری اصل و اساس پیش میگذارد. نسیان او در دل روشها و مواد صنعتی به غیر صنعتی کردن میکوشد. از هندسه‌.ی مکانیکی به سمت هندسه طبیعی حرکت میکند و تقارنهای مهندسی شده‌.ی قطعات ذهن را با گسترده سازی از هم باز میکند ومرزهای ساختمانی آنها را بهم میریزد.

این نمایشگاه جمعه 8 بهمن در گالری آران افتتاح می شود .

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد