خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی های با عنوان "خیابان ششم"
نمایش آثار هدی رحیمیان در نگارخانه فرزاد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکس "عصر هفتم بهمن"
نمایش عکس های همراه امین ابراهیمی در نگارخانه فرزاد.
خبر 7 سال پیش
مجموعه تاپستری زمستانی تکتم همتی با عنوان " آس بافت "
نمایش آثار تکتم همتی در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکاسی با عنوان " آن "
نمایش آثار عکاسی به روایت مسعود توجهی، نوشین وفادار، باران توجهی در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی نوید ظفر علیزاده با عنوان " تجربه ی زیسته "
نمایش آثار نوید ظفر علیزاده در نگارخانه فـــرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان" سایه روشن "
برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان" سایه روشن " در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی موسی رجبی با عنوان" اینجا "
نمایش آثار موسی رجبی در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکس های کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم با عنوان" قطره قطره "
نمایش آثار کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم به نفع کودکان کارتن خواب در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ با عنوان " تراوش "
نمایش آثار نقاشی با آبرنگ در نگارخانه فرزاد
خبر 7 سال پیش
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی
کشمون بولهوری نمایشگر تلاش فرزندان زعفرانکاران است که می خواهند شرق و غرب عالم را به هم وصل کنند.