مطالب
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی

″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی

نگارخانه فرزاد
کشمون بولهوری نمایشگر تلاش فرزندان زعفرانکاران است که می خواهند شرق و غرب عالم را به هم وصل کنند.

کشمون بولهوری، رویدادی است برای بازخوانی قصۀ شکل گرفتن کسب و کاری بر محور زعفران که جنبه های اجتماعی آن به اندازۀ جنبۀ اقتصادی اش پر رنگ است.
طراحی (دیزاین) هویت دیداری کشمون بر پایۀ اقلیم منطقه (جنوب خراسان) شکل گرفته و برای اولین بار نمونه ای از بسته بندی بوم آورد برای محصول گرانبهای زعفران را معرفی می کند.
کشمون بولهوری نمایشگر تلاش فرزندان زعفرانکاران است که می خواهند شرق و غرب عالم را به هم وصل کنند و از این میان راهی برای ایستادگی در برابر بحران آب بجویند.

رویا پرداز: محمد قائم پناه
طراح: وحید عرفانیان
این نمایشگاه از یکشنبه ۱۴ آذر در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوار سجاد، خیابان گلریز، گلریز 2، شماره10 افتتاح شده است و تا 16 آذر ماه ساعت ۱۷ الی 20 دایر خواهد بود.
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی
 
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی
 
″کشمون بولهوری″ رویدادی برای آغاز یک ماجراجویی
درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد