مطالب
نمایشگاه عکس های کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم با عنوان" قطره قطره "

نمایشگاه عکس های کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم با عنوان" قطره قطره "

نمایشگاه عکس ,  کمیل بیک , مهدی حیدرنژاد مقدم , نگارخانه فرزاد
نمایش آثار کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم به نفع کودکان کارتن خواب در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از پنجشنبه ۲۵ آذر ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوار سجاد، خیابان گلریز، گلریز 2، شماره 10 افتتاح می شود و تا شنبه ۲۷ آذرماه دایر خواهد بود.

 

نمایشگاه عکس های کمیل بیک و مهدی حیدرنژاد مقدم با عنوان

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد