مطالب
متولد اسارت

متولد اسارت

هِری دونو، هنرمند اهل اندونزی، چیدمان تولد و آزادی را به سال 2004 اجرا کرد. در این چیدمان که از عناصر آرکائیک فراوان و نشانه‌های اسطوره‌ای تشکیل شده، تمثیلی از رابطه‌ی زندگی و مرگ، آزادی و اسارت و رابطه‌ی میان تاریخ کهن و سنت‌ها و نسبت‌شان با زندگی مدرن امروزی گنجانده شده است. 

هِری دونو، هنرمند اهل اندونزی، چیدمان تولد و آزادی را به سال 2004 اجرا کرد. در این چیدمان که از عناصر آرکائیک فراوان و نشانه‌های اسطوره‌ای تشکیل شده، تمثیلی از رابطه‌ی زندگی و مرگ، آزادی و اسارت و رابطه‌ی میان تاریخ کهن و سنت‌ها و نسبت‌شان با زندگی مدرن امروزی گنجانده شده است. همانگونه که در این اثر نیز زنجیرها نشانه‌ی اسارت هستند و هر بستگی امیدی به آزادی را در بطن خود دارد. اثر هِری دونو نه فقط ما را با همه‌ی این مفاهیم درگیر می‌کند بلکه در عین‌ حال به شکل جدی به سراغ نسبت میان غرب و شرق رفته و وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاصل را نیز نقد می‌کند. هِری دونو را به جریان بین‌الملل جدید نسبت می‌دهند که در تلاش است تا هژمونی گفتمانی غرب را به چالش بکشد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد