News 7 years ago
گزارش مجموعه‌داران حاضر در نمایشگاه استانبول معاصر
نمایشگاه «داستان‌های مجموعه داران» مجالی است برای مجموعه‌داران تا دیدگاه‌های زیبایی شناختی و همچنین ظرافت طبع خود را ارائه دهند و از طرفی، امكان گفت‌و‌گو در مورد انتقال پویایی سلیقه‌های هنر معاصر و روشی بهتر برای ساختن یك مجموعه هنری را فراهم كرده است.
News 7 years ago
نمایش آثار ۴۵ نقاش در کارنمای پژوهشی ۳
سومین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار می‌شود.
News 7 years ago
برگزاری کلکسیون پاییزه «شمس»
هشتمین کلکسیون پاییزه گالری «شمس» با نمایش آثار هنرمندان برپا می‌شود.