خبر 7 سال پیش
نمایش طراحی‌های "سعید درخشان زنگنه" در گالری هفت ثمر
گالری هفت ثمر از تاریخ 29 بهمن میزبان طراحی‌های سعید درخشان زنگنه خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایش پردۀ "باغ و درخت سخنگو" با همکاری گالری هفت‌ثمر و بنیاد لاجوردی امروز یکشنبه 24 بهمن
نمایش پرده‌خوانی «باغ و درخت سخنگو» عصر یکشنبه 24 بهمن از ساعت 17 تا 20 در بنیاد لاجوردی برگزار می‌شود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی پارچه "کت ارخالق" درگالری هفت ثمر
نمایشگاه گروهی پارچه با عنوان "کت ارخالق" در گالری هفت ثمر از 22 بهمن تا 27 بهمن 95 برپا خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه تاپیسری های سودابه رحیمی فراهانی باعنوان "عکس کوک"
نمایش آثار سودابه رحیمی در گالری هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی ها وتصویرگری های شهره امیر احمدی
نمایش آثار شهره امیر احمدی در گالری هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی محمدرضا فیروزه ای
نمایش آثار محمدرضا فیروزه ای در گالری هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی های سارا جعفری
نمایش آثار سارا جعفری در گالري هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی های مهشید موسوی
نمایش آثار مهشید موسوی در گالری هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی بیاد ایرج زند با عنوان " 10 همین گذار "
نمایشگاه گروهی بیاد ایرج زند درگالری هفت ثمر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه عکس های مریم خونساری
نمایش آثار عکاسی مریم خونساری در گالری هفت ثمر