مطالب
نمایشگاه گروهی پارچه "کت ارخالق" درگالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی پارچه "کت ارخالق" درگالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی، نمایشگاه پارچه، گالری هفت ثمر
نمایشگاه گروهی پارچه با عنوان "کت ارخالق" در گالری هفت ثمر از 22 بهمن تا 27 بهمن 95 برپا خواهد بود.

این نمایشگاه که به کوشش مژگان جهان آرا گشایش یافته است، در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 دایر خواهد بود.

نمایشگاه گروهی پارچه

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد