خبر 6 سال پیش
آغاز به کار آرتفر تهران پیش از برگزاری حراج
تیرآرت که توسط هرمز همتیان، مؤسس و مدیر گالری دستان راه‌اندازی شده، توسط مریم مجد، یکی از مدیران گالری اثر مدیریت خواهد شد.
خبر 7 سال پیش
تهران میزبان اولین نشست اقامتگاه‌های هنری در خاورمیانه
اولین نشست منطقه‌ای اقامتگاه‌های هنری «رس آرتیس» اول تا پنجم آذر ماه امسال با تمرکز ویژه روی اقامتگاه‌های هنری آسیا در گالری محسن تهران برگزار می‌شود.