مطالب
تهران میزبان اولین نشست اقامتگاه‌های هنری در خاورمیانه

تهران میزبان اولین نشست اقامتگاه‌های هنری در خاورمیانه

اولین نشست منطقه‌ای اقامتگاه‌های هنری , گالری محسن
اولین نشست منطقه‌ای اقامتگاه‌های هنری «رس آرتیس» اول تا پنجم آذر ماه امسال با تمرکز ویژه روی اقامتگاه‌های هنری آسیا در گالری محسن تهران برگزار می‌شود.

اولین نشست منطقه‌ای اقامتگاه‌های هنری «رس آرتیس» اول تا پنجم آذر ماه امسال با تمرکز ویژه روی اقامتگاه‌های هنری خاورمیانه و آسیا در گالری محسن تهران برگزار می‌شود.

در توضیح این نشست بین‌المللی که با حضور برخی از مدیران فرهنگی کشورمان برگزار خواهد شد، آمده است:

« این نشست فرصتی برای هنرمندان، کیوریتورها و گردانندگان اقامتگاه‌های هنری سراسر جهان برای تبادل نظر در خصوص نقش اقامتگاههای هنری در هنر معاصر است.

 برنامه این نشست شامل سخنرانی و میزگرد در رابطه با عنوان این دوره، یعنی «ریشه‌ها و راه‌ها» خواهد بود. ضمن  اینکه کنفرانس امسال تمرکز ویژه‌ای بر چالشهای منطقه‌ای و اقامتگاه‌های هنری آسیا، از جمله تأمین بودجه و تداوم‌پذیری آنها، خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، علاوه بر فرصت‌هایی که برای گفتگوهای تخصصی در این زمینه خواهند یافت، فرهنگ پربار گذشته و حال ایران را نیز از نزدیک لمس خواهند کرد و با هنر معاصر ایران نیز آشنا خواهند شد.

این نشست موقعیتی جدید برای حمایت از درک فرهنگی  و تلاش متقابل و متعامل هر چه بیشتر میان هنرمندان، کیوریتورها و گردانندگان اقامتگاههای هنری سراسر جهان خواهد بود.»

منبع: ایلنا

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد