خبر 7 سال پیش
گالری لاله میزبان نقاشی‌های منظره یعقوب عمامه پیچ و گروهی از هنرمندان
نمایشگاه ˝منظره" جمعه 3 دی1395 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی‌های مرتضی افشاری و مرتضی اسدی در نگارخانه لاله
نمایشگاه ˝2 نگاه" با آثاری از مرتضی افشاری و مرتضی اسدی روز جمعه 19 آذر95 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه تجربه‌های دیداری در نگارخانه لاله
نمایشگاه " ارتفاعات فراموشی" جمعه 5 آذر95 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود.
خبر 7 سال پیش
نشست ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻨﺮ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻨﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر نقاشان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪان در نگارخانه لاله برگذار می شود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان معاصر همدان در نگارخانه لاله
نگارخانه لاله در ادامه رویکردهای پژوهشی خود که یکی از آن موارد ارائه و بررسی آثار هنرمندان شهرهای مختلف ایران است، اقدام به برپایی نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان معاصر همدان کرده است.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی نقاشی به انتخاب مرتضی اسدی در نگارخانه لاله
نمایشگاه گروهی با عنوان ˝در آن سوی˝ به انتخاب مرتضی اسدی در نگارخانه لاله برگزار می شود.