مقاله 6 سال پیش
هفت زن هنرمندی كه آثار آنها تاريخ‌هنر را تغيير داد.
مبارزه براي دفاع از حقوق زنان محدود به جامعه مدني نمي‌شود. در خلال موج دوم جريان فمينيسم در سال 1960 جنبش هنرفمينيستي شكل گرفت که جهان در روز (8 مارس) به دستاوردهاي فوق‌العاده هنرمندان این جنبش افتخار مي‌كند.
مقاله 7 سال پیش
نقاشی زنان؛ نقاشی زنانه
مقایسه به کارگیری شگردهای بصری سبک‌های هنری در نقاشی زنان به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن.