مقاله 7 سال پیش
50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اسقاطی ساخته‌اند
گالری در شهر پروشکوف لهستان وجود دارد که آثاری ازمجسمه‌های ساخته شده از قطعات اسقاطی ماشین را جمع آوری کرده است.
مقاله 7 سال پیش
مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز
یلماز مجسمه های نقابی خود را از سر روباه، ببر و گربه سیاه گوش که پشت این نقاب چهره زنی جاگرفته است . این هنرمند برای ساخت این آثار از نوارهای فولادی به همراه جوش و چکش استفاده کرده است .