مطالب
مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

سلچوک یلماز, مجسمه, مجسمه های سرحیوانات,
یلماز مجسمه های نقابی خود را از سر روباه، ببر و گربه سیاه گوش که پشت این نقاب چهره زنی جاگرفته است . این هنرمند برای ساخت این آثار از نوارهای فولادی به همراه جوش و چکش استفاده کرده است .

یلماز مجسمه های نقابی خود را از سر روباه، ببر و گربه سیاه گوش که پشت این نقاب چهره زنی جاگرفته ساخته است . این هنرمند برای ساخت این آثار از نوارهای فولادی به همراه جوش و چکش استفاده کرده است .

انحناهایی که یلماز در ساخت این آثار استفاده کرده سبب شده تا حیرت تماشاگران و منتقدان را برانگیزد و هنر مجسمه سازی خود را به رخ همگان بکشد. برای جلوه دادن و رنگ بخشیدن، آب و آتش را به جان آثارش می اندازد تا خشونت و آرامش را از این دو عنصر حیاط بخش بگیرند و به مخاطب القا کند. از آب برای اکسیدان شدن فلز و رنگ زرد نقاب روباه و از آتش برای سیاه شدن چهره گربه سیاه استفاده کرده است .

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

 

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز

مجسمه های سرحیوانات ساخته جدید هنرمند ترک سلچوک یلماز  

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد