تحلیل 1 سال پیش
میمون‌ها در مجلس واگذارشده
بنکسی، هنرمند سرشناس نقاشی خیابانی، «مجلس واگذارشده» را در سال 2009 نقاشی کرد. اما این نقاشی 10 سال بعد از آن تاریخ مورد توجه قرار گرفت؛ اول به خاطر ماجراهای برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا و دیگری به خاطر فروش 12.2 میلیون دلاری‌اش در حراجی ساتبیز.
تحلیل 1 سال پیش
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد»
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد» یکی از مشهورترین و البته آخرین نمونه‌های این دوره‌ی کاری جنی هولتزر است. او این شعار را در قالب برچسب، پوستر و تی‌شرت طراحی و اجرا کرده است. صراحت این اثر در سادگی و گویایی پیامی است که به شکل مستقیم مضمون مورد نظر هنرمند را به مخاطب بیان می‌کند.