مطالب
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد»

«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد»

«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد» یکی از مشهورترین و البته آخرین نمونه‌های این دوره‌ی کاری جنی هولتزر است. او این شعار را در قالب برچسب، پوستر و تی‌شرت طراحی و اجرا کرده است. صراحت این اثر در سادگی و گویایی پیامی است که به شکل مستقیم مضمون مورد نظر هنرمند را به مخاطب بیان می‌کند. 

جنی هولتزر، مجموعه‌ی موسوم به راستی‌گرایی‌ها (Truisms) را در سال 1977 آغاز کرد. هر چند هولتزر طراحی این دوره را تا دو سال بعد یعنی 1979 ادامه داد، اما تولید اقلام کاربردی – به‌خصوص تی‌شرت – از این دوره‌ی هنرمند هنوز ادامه دارد.  Truisms شامل حدود 300 شعار مختلف در نقد وضعیت‌های مختلف اجتماعی است. جنی هولتزر این مجموعه را با هدف به‌ کارگیری شیوه‌های مرسوم در تبلیغات واقعیت‌ها و انتقال اظهاراتی بر پایه‌ی حقیقت به مخاطب، ابداع کرد. از این جنبه او از شیوه‌های تبلیغاتی استفاده کرد که معمولاً به دروغ‌گویی متهم می‌شوند و با استفاده از همان روش‌ها پیام‌های انتقادی‌اش را منتشر می‌کرد. هولترز را می‌توان در کنار هنرمندانی نظیر باربارا کروگر، لوئیز لائلر و ریچارد پرینس در نظر گرفت که از نوشته‌ و شعار در آثار هنری‌شان به کرات بهره برده‌اند. او اذعان کرده که نویسنده و ایده‌پرداز تمامی عبارات خودش بوده  و از الگوهای آشنایی تبلیغاتی برای جذب حداکثری مخاطبان استفاده کرده است.
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد» یکی از مشهورترین و البته آخرین نمونه‌های این دوره‌ی کاری جنی هولتزر است. او این شعار را در قالب برچسب، پوستر و تی‌شرت طراحی و اجرا کرده است. صراحت این اثر در سادگی و گویایی پیامی است که به شکل مستقیم مضمون مورد نظر هنرمند را به مخاطب بیان می‌کند. 
جنی هولتزر به عنوان یکی از هنرمندان برجسته‌ی جریان موسوم به هنر مفهومی نو (Neo-conceptual) به چهره‌ای تأثیرگذار بر نسل‌های بعدی هنر انتقادی تبدیل شد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد