تحلیل 11 ماه پیش
تپه‌های تخت و مسکوت
 فراخی طبیعتی که نشانی از هیچ نقطه‌ی مشخصی از جهان ندارد ما را به مشخصه‌های آثار شباهنگی وصل می‌کند. آثار او ۱۳ بار در حراج‌های هنری شرکت پیدا کردند و از این میان ۱۱ اثر او به فروش رسیده‌اند و این مسیر نشان از رشد مثبت این هنرمند است.