مطالب
تپه‌های تخت و مسکوت

تپه‌های تخت و مسکوت

 فراخی طبیعتی که نشانی از هیچ نقطه‌ی مشخصی از جهان ندارد ما را به مشخصه‌های آثار شباهنگی وصل می‌کند. 
آثار او ۱۳ بار در حراج‌های هنری شرکت پیدا کردند و از این میان ۱۱ اثر او به فروش رسیده‌اند و این مسیر نشان از رشد مثبت این هنرمند است.

جلال شباهنگی از دریچه‌ی تپه‌های مسکوت و تخت با تاکید بر روش خاص اجرایی خود بیشتر شناخته می‌شود. آثار او با مینی‌مالیسم تعریف می‌شود اما همچنان در نظر گرفتن قواعدی مانند فضای مثبت و منفی در آثارش مشهود است. فراخی طبیعتی که نشانی از هیچ نقطه‌ی مشخصی از جهان ندارد ما را به مشخصه‌های آثار شباهنگی وصل می‌کند. آثار او ۱۳ بار در حراج‌های هنری شرکت پیدا کردند و از این میان ۱۱ اثر او به فروش رسیده‌اند و این مسیر نشان از رشد مثبت این هنرمند است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد