تحلیل 1 سال پیش
خنده‌های عصبی در هنگام اعدام
چهره‌های خندان در آثار یو مینیون، نقاش مشهور چینی، خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و نام او به عنوان یکی از مهمترین نقاشان جریان موسوم به رئالیسم بدبینانه بر سر زبان‌ها افتاد. جریان رئالیسم بدبینانه که از میانه‌ی دهه‌ی 1990 در چین آغاز شد تا حد زیادی تحت‌ تأثیر رخدادهای بعد از انقلاب فرهنگی در این کشور است. اثر کنونی که یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار یو مینیون است، «اعدام» نام دارد و...