تحلیل 1 سال پیش
دیکتاتوری فراگیر
آدم‌ها با طیف مختلف رنگ پوست گویی در صفی از ضرب و جرح قرار دارند و تنها نقطه‌ی سبز رنگ چشم‌بند آن‌هاست. فرناندو بوترو، نقاش مشهور کلمبیایی، ابوغریب ۴۶ را به سال ۲۰۰۵ نقاشی کرد. این اثر از مجموعه‌ی مشهور ابوغریب با تفاوت اندک در طیف رنگی پوست‌ زندانیان به فراگیری دیکتاوری در قشرهای مختلف و اقوام گوناگون اشاره دارد.
تحلیل 1 سال پیش
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد»
«سوء استفاده از قدرت تعجبی ندارد» یکی از مشهورترین و البته آخرین نمونه‌های این دوره‌ی کاری جنی هولتزر است. او این شعار را در قالب برچسب، پوستر و تی‌شرت طراحی و اجرا کرده است. صراحت این اثر در سادگی و گویایی پیامی است که به شکل مستقیم مضمون مورد نظر هنرمند را به مخاطب بیان می‌کند.