تحلیل 1 سال پیش
شلیک سرخ بر زنانگی
در این چیدمان از آنیش کاپور یک توپ جنگی ۱۱ کیلوگرمی از جنس موم به رنگ قرمز اسکارلت در هر بار شلیک از آستانه‌ای به دیوار سفید مقابل رنگی خونین را ثبت می‌کند. این اثر از کاپور گویی بیشتر یادآور منش استعماری بریتانیا و واکنش این هنرمند نسبت به جنگ‌ها بوده اما با توجه به دیگر اجراهای کاپور با استفاده از متریال مشابه این اثر، کنجی که با توپ هدف قرار گرفته به زنانگی مورد خشم اشاره دارد.