مطالب
شلیک سرخ بر زنانگی

شلیک سرخ بر زنانگی

در این چیدمان از آنیش کاپور یک توپ جنگی ۱۱ کیلوگرمی از جنس موم به رنگ قرمز اسکارلت در هر بار شلیک از آستانه‌ای به دیوار سفید مقابل رنگی خونین را ثبت می‌کند. این اثر از کاپور گویی بیشتر یادآور منش استعماری بریتانیا و واکنش این هنرمند نسبت به جنگ‌ها بوده اما با توجه به دیگر اجراهای کاپور با استفاده از متریال مشابه این اثر، کنجی که با توپ هدف قرار گرفته به زنانگی مورد خشم اشاره دارد.

در این چیدمان از آنیش کاپور یک توپ جنگی ۱۱ کیلوگرمی از جنس موم به رنگ قرمز اسکارلت در هر بار شلیک از آستانه‌ای به دیوار سفید مقابل رنگی خونین را ثبت می‌کند.
این اثر از کاپور گویی بیشتر یادآور منش استعماری بریتانیا و واکنش این هنرمند نسبت به جنگ‌ها بوده اما با توجه به دیگر اجراهای کاپور با استفاده از متریال مشابه این اثر، کنجی که با توپ هدف قرار گرفته به زنانگی مورد خشم اشاره دارد و از این جهت اثر با ایهام در مضمون همراه است. رنگ سرخ خون مانند و صدای مهیب توپ، بینده را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. حال و هوای اثر به درون مخاطب و حسی نفسانی نزدیک می‌شود. در این اجرا همچون دیگر آثار کاپور، مرز میان نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری از بین می‌رود. 
آنیش کاپور، هنرمند مشهور انگلیسی/هندی، شلیک به سمت گوشه را نخستین بار در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اجرا کرد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد