News 7 years ago
نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان "فراتر از یک قاب" در نگارخانۀ کبیری
گالری کبیری از 29 بهمن میزبان نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان فراتر از یک قاب خواهد بود.
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی با عنوان مرخان و نگاره هایش
نمایش آثار رنگ روغن مریم عوفی در گالری کبیری
News 7 years ago
نمایشگاه آثار نگارگری نازی رضازاده با عنوان " لاجورد "
گالری کبیری از جمعه ۱ بهمن ۹۵ میزبان آثار نگارگری نازی رضازاده با عنوان لاجورد خواهد بود.
News 7 years ago
نمایشگاه هنرهای کاربردی مهشید اسماعیل پور با عنوان " کلکسیون هنر "
نمایش آثار مهشید اسماعیل پور در گالری کبیری
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی مریم کبیری با عنوان" انار یلدا "
نمایش آثار مریم کبیری در گالری کبیری
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی الهه محسنیان با عنوان " شور زندگی "
نمایش آثار الهه محسنیان در گالری کبیری
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی مهرداد برآغوش با عنوان " چشم سوم "
نمایش آثار مهرداد برآغوش در گالری کبیری
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی "نقشینه"
نمایش نقاشی های مولود لوائی در گالری کبیری