News 3 years ago
روند اجرای رویدادهای شبتاب در گفتگو با فرخنده جبارزادگان
نمایشگاه‌های شبتاب در هردوره با هدف کمک به بخشی از افراد جامعه برگزارشده است و با فروش آثاری که از سوی هنرمندان خیر به این رویدادها اهدا می‌شوند، هزینه لازم برای کمک‌رسانی به افراد موردنظر را تأمین می‌کند.
News 3 years ago
نمایشگاه گروهی شبتاب با همکاری گالری طراحان آزاد و آرتیبیشن برای نجات جان نوجوانان از اعدام
نمایشگاه‌های شب‌تاب در هردوره با هدف کمک به بخشی از افراد جامعه برگزار می‌شود و با فروش آثاری که از سوی هنرمندان خیر به این رویدادها اهدا می‌شوند، هزینه لازم برای کمک‌رسانی به افراد موردنظر را تأمین می‌کند.
News 5 years ago
آغاز به کار آرتفر تهران پیش از برگزاری حراج
تیرآرت که توسط هرمز همتیان، مؤسس و مدیر گالری دستان راه‌اندازی شده، توسط مریم مجد، یکی از مدیران گالری اثر مدیریت خواهد شد.
News 7 years ago
برپایی نمایشگاه "copy paste" با حضور هنرمندان معاصر مقیم برلین در گالری "طراحان آزاد"
زرتشت رحیمی نقاش و کیوریتور از برپایی نمایشگاه "copy paste" با حضور هنرمندان معاصر مقیم برلین در گالری "طراحان آزاد" خبر داد.
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی با عنوان "متناهی"
نمایش آثار لیلی درخشانی در گالری طراحان آزاد .
News 7 years ago
نمایشگاه گروهی "شبتاب 2"
نمایشگاه گروهی به نفع جمع‌آوری دیه برای کودک زیر هجده سال.
News 7 years ago
نمایشگاه نقاشی، طراحی، مونوتایپ مرجان حبیبیان با عنوان " رویاها "
نمایش آثار نقاشی، طراحی، مونوتایپ مرجان حبیبیان در گالری طراحان آزاد
News 7 years ago
نمایشگاه مرجان و مریم بنی اسدی با عنوان " دو حضور "
نمایش آثار مرجان و مریم بنی اسدی در گالري طراحان آزاد
News 7 years ago
نمایشگاه سمانه مطلبی سلوط با عنوان"فیلیوم"
نمایش آثار سمانه مطلبی سلوط در گالری طراحان آزاد
News 7 years ago
نمايشگاه طراحي و چيدمان با عنوان حريم دوار
در اين نمايشگاه ٢٠ اثر چيدمان و ٢٠ طراحي به نمايش گذاشته شده.