News 7 years ago
نمایش عکس‌هایی در «پرده پندار»
مجموعه‌ای از عکس‌های امیتیس سلطانی که طی ۱۰ سال عکاسی کرده این روزها در گالری ایوان برپاست و بخشی از عواید حاصل از فروش آثار صرف امور خیریه می‌شود.
News 7 years ago
نمایش مجموعه عکس ˝پردهء پندار˝ در گالری ایوان
مجموعه‌ای از عکس‌های امیتیس سلطانی عباسیون در گالری ایوان به نمایش درمی‌آید.