News 6 years ago
کارگاه دو روزه عکاسی "کامران عدل" و "کاوه فرزانه" در موزه عکسخانه شهر
این کارگاه رایگان عکاسی در روز یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفند در عکسخانه شهر برگزار خواهد شد.
News 6 years ago
نشست «عکاسی و فلسفه» در موزه عکسخانه شهر
نشست «عکاسی و فلسفه» با حضور صالح نجفی و محسن ملکی در موزه عکسخانه شهر
News 6 years ago
نمایشگاه گروهی عکس مسجد
برگزاری نمایشگاه گروهی عکس مسجد در موزه عکسخانه شهر
News 6 years ago
نشست عکاسی خبری و مستند در موزه عکسخانه شهر
«عکاسی خبری، مستند و چالش‌های آن در جهان معاصر» در موزه عکسخانه شهر