خبر 7 سال پیش
افتتاحیه ی نمایشگاه آثار دوسالانه چاپ دستی بیست وشش
آثار دوسالانه چاپ دستی بیست وشش از جمعه ی آتی به مدت سه هفته در گالری 26 در معرض نمایش عموم قرار خواهند گرفت.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه چاپ دستی شیوا سرلک با عنوان"لابیرنت"
نمایش آثار شیوا سرلک در گالری 26
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی ولی محمدی با عنوان"اسطوره های امروزی"
نمایش آثار ولی محمدی در گالری ۲۶
خبر 7 سال پیش
برگزاری اولین دوره ی دوسالانه ی چاپ دستی ۲۶
گالری ۲۶ اولین دوره ی دوسالانه ی چاپ دستی ۲۶ را برگزار می کند.
خبر 7 سال پیش
دوسالانه ی چاپ دستی ۲۶
گالری ۲۶ برگزار میکند.
خبر 7 سال پیش
آنِ من
نمایش آثار نغمه جهانی در گالری 26