خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان "فراتر از یک قاب" در نگارخانۀ کبیری
گالری کبیری از 29 بهمن میزبان نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان فراتر از یک قاب خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی با عنوان مرخان و نگاره هایش
نمایش آثار رنگ روغن مریم عوفی در گالری کبیری
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه آثار نگارگری نازی رضازاده با عنوان " لاجورد "
گالری کبیری از جمعه ۱ بهمن ۹۵ میزبان آثار نگارگری نازی رضازاده با عنوان لاجورد خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه هنرهای کاربردی مهشید اسماعیل پور با عنوان " کلکسیون هنر "
نمایش آثار مهشید اسماعیل پور در گالری کبیری
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی مریم کبیری با عنوان" انار یلدا "
نمایش آثار مریم کبیری در گالری کبیری
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی الهه محسنیان با عنوان " شور زندگی "
نمایش آثار الهه محسنیان در گالری کبیری
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی مهرداد برآغوش با عنوان " چشم سوم "
نمایش آثار مهرداد برآغوش در گالری کبیری
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی "نقشینه"
نمایش نقاشی های مولود لوائی در گالری کبیری