خبر 6 سال پیش
۴۵ سال آثار «تاها بهبهانی» مرور می‌شود
نقاشی‌ها و مجسمه‌های تاها بهبهانی که در طول بیش از چهار دهه خلق شده‌اند، در فرهنگسرای نیاوران به‌نمایش درمی‌آیند.
خبر 6 سال پیش
صد رنگ از سرزمین مادری در ٨٦ سالگی
ادمان آیوازیان - هنرمند نقاش و معمار - با نمایشگاهی از رنگ‌های سرزمین مادری به تهران می‌آید.