خبر 5 سال پیش
نمایشگاه نقاشی فرناز شعار با عنوان " اردیبهشت سرد "
نمایش آثار فرناز شعار در گالری سایه
خبر 5 سال پیش
نمایشگاه نقاشی دوران کودکی
نمایش نقاشی های عسل حاذقی و ثمین امید یزدانی در گالری سایه