خبر 5 سال پیش
آغاز به کار آرتفر تهران پیش از برگزاری حراج
تیرآرت که توسط هرمز همتیان، مؤسس و مدیر گالری دستان راه‌اندازی شده، توسط مریم مجد، یکی از مدیران گالری اثر مدیریت خواهد شد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی به نفع موسسه حیاث وحش میراث پارسیان
نمایش آثار امیر حسین اخوان در گالری آران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی رضا حسینی
نمایش آثار رضا حسینی در گالری اعتماد
خبر 7 سال پیش
نگاه نقادانه هنرمند نقاش به فضای معاصر ارتباطات
مصطفی چوب تراش در جدیدترین نمایشگاه خود با الهام از سنگ نگاری ها و حکاکی های روی سنگ ها و دیوار غارها، نقاشی هایی خلق کرده تا به نقد ارتباطات در دنیا معاصر بپردازد.
خبر 7 سال پیش
نمایش چهارده پرده از "آرام‌ـ‌گاه"
نمایشگاه چهارده پرده از آرام‌ـ‌گاه در گالری اعتماد برگزار می‌شود.