خبر 6 سال پیش
نمایشگاه چیدمان کران توهم
نمایشگاه انفرادی چیدمان راحله فیلسوفی در گالری ابد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه زیور آلات دست ساز با عنوان «تاج السلطنه»
نمایش آثار گروه جانان در گالری ابد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی هنرمندانی از آتلیه بابک اطمینانی
نمایشگاه نقاشی هنرمندانی از آتلیه بابک اطمینانی در گالری ابد.
خبر 7 سال پیش
جلسه توجیهی نمایشگاه " مرز "
جلسه توجیهی نمایشگاه " مرز " با حضور آقایان حمید سوری و سیامک دل زنده در گالری ابد برگزار می شود.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه " سازگاری ناسازه "
برگزاری نمایشگاه " سازگاری ناسازه " در گالری ابد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی عکس/نقاشی سودابه کردی‎‎‎‎ با عنوان "CERAMIC BREAST"
نمایش آثار سودابه کردی در گالری ابد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه درنوردیدن فانتزی
افتتاحیه گالری ابد همزمان با شروع نمایشگاه گروهی درنوردیدن فانتزی