خبر 7 سال پیش
نمایشگاه خط نگاره های علیرضا جوادی و عباس سیف آبادی
نمایش آثار خوشنویسی و نقاشیخط علیرضا جوادی و عباس سیف آبادی در گالری آتشزاد
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه خط نگاره های علیرضا جوادی و عباس سیف آبادی
جدید ترین آثار دو هنرمند جوان(علیرضا جوادی و عباس سیف آبادی) در گالری آتشزاد رونمایی خواهد شد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی با عنوان " کفش ها ... "
نمایش نقاشی های دنیا باقری فرد در گالری آتشزاد