خبر 5 سال پیش
نمایش عکس‌هایی در «پرده پندار»
مجموعه‌ای از عکس‌های امیتیس سلطانی که طی ۱۰ سال عکاسی کرده این روزها در گالری ایوان برپاست و بخشی از عواید حاصل از فروش آثار صرف امور خیریه می‌شود.
خبر 5 سال پیش
نمایش مجموعه عکس ˝پردهء پندار˝ در گالری ایوان
مجموعه‌ای از عکس‌های امیتیس سلطانی عباسیون در گالری ایوان به نمایش درمی‌آید.