خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی با عنوان "مختصات زن بودن"
نمایش آثار ملیحه رستمی در نگارخانه نگر.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " آنچه نیست "
نمایش آثار هادی پورصادقیان، فرشته خالقی، آزاده سفیدگران، فاطمه شکوری، مریم صالحی، فواد قرهی و رویا کریمی در نگارخانه نگر
خبر 7 سال پیش
اختتامیه نمایشگاه آثار احسان تحویلیان با عنوان " وضعیت "
آخرین روز نمایش آثار احسان تحویلیان در نگارخانه نگر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی و نقاشیخط منصور خداویسی با عنوان " نگاره های رنگی "
نمایش آثار منصور خداویسی در نگارخانه نگر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نوستالوژی در قاب
نمایش آثار پارمیس خوشنویس در نگارخانه نگر
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی آنیموس
نمایش نقاشی های ترمه موسوی در نگارخانه نگر