خبر 7 سال پیش
نمایشگاه خوشنویسی استاد محمد سلحشور با عنوان"سخن عشق"
نمایش آثار استاد محمد سلحشور در نگارخانه ترانه باران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشیخط کریمی قوچانی با عنوان
نمایشگاه نقاشیخط کریمی قوچانی با عنوان "رقم فیض" در نگارخانه ترانه باران
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی‌ - خط «رسول دشتی» در نگارخانه «ترانه باران» برپا شد
نمایشگاه آثار نقاشی - خط «رسول دشتی» جمعه 26 شهریور در نگارخانه «ترانه باران» گشایش یافت.