خبر 6 سال پیش
نمایشگاه چیدمان کران توهم
نمایشگاه انفرادی چیدمان راحله فیلسوفی در گالری ابد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان هما امامی با عنوان "حیات باغ" در گالری آران
گالری آران از تاریخ 29 بهمن تا 16 اسفند 95 میزبان آثار هما امامی با عنوان حیات باغ خواهد بود.
خبر 7 سال پیش
نمايشگاه طراحي و چيدمان با عنوان حريم دوار
در اين نمايشگاه ٢٠ اثر چيدمان و ٢٠ طراحي به نمايش گذاشته شده.