خبر 7 سال پیش
گفتگو با علی گنجی در نمایشگاه ایرانشهر
در این مصاحبه علی گنجی در رابطه با هنر خطنقاشی می گوید .
خبر 7 سال پیش
گفتگو با " غلام رضا نامی " در نمایشگاه ایرانشهر
غلام رضا نامی هنرمند خوب کشورمان طی گزارشی از نمایشگاه مجازی "ایرانشهر" که به همت گروه هنری آرتیبیشن برگزار شده است، می گوید.
خبر 7 سال پیش
گفتگو با "بابک اطمینانی" در نمایشگاه ایرانشهر
بابک اطمینانی هنرمند خوب کشورمان طی گزارشی از نمایشگاه مجازی "ایرانشهر" که به همت گروه هنری آرتیبیشن برگزار شده است، می گوید.