خبر 5 سال پیش
˝نقاشان معاصر ایران˝ به نگارخانه وصال شیراز می‌آیند
کارشناس هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از بر پایی آثار ˝نقاشان معاصر ایران˝ که همگی صاحب نام هستند و سبک و شیوه‌های ماندگار را رقم زده‌اند، در نگارخانه وصال شیراز خبر داد.