خبر 7 سال پیش
انتشار فراخوان جشنواره تجسمی فجر برای حضور هنرمندان خارجی
فراخوان نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به زبان انگلیسی برای مشارکت و حضور هنرمندان دیگر کشورها در جشنواره منتشر شد.
خبر 7 سال پیش
شورای هنری نهمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر معرفی شد
شورای هنری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر که دبیری آن را مجتبی آقایی برعهده دارد، معرفی شد.