خبر 7 سال پیش
نمایشگاه آثار فریا آریانژاد با عنوان «آپوریا» در گالری ساربان افتتاح شد.
نمایشگاه نقاشی‌های فریا آریانژاد با عنوان «آپوریا» به کیوریتوری زروان روح‌بخشان، عصر جمعه بیست و دوم بهمن ماه 1395، در گالری ساربان افتتاح شد.
خبر 7 سال پیش
«آپوریا» در گالری ساربان؛ نمایشگاهی از آثار فریا آریا نژاد
گالری ساربان از 22ام تا 29ام بهمن ماه 95 میزبان نمایشگاهی از آثار نقاشی "فریا آریانژاد" خواهد بود.